++Volg Stichting DGS op Facebook++Volg Stichting DGS op Facebook++Volg Stichting DGS op Facebook++Volg Stichting DGS op Facebook++Volg Stichting DGS op Facebook++Volg Stichting DGS op Facebook++Volg Stichting DGS op Facebook++Volg Stichting DGS op Facebook++Volg Stichting DGS op Facebook++Volg Stichting DGS op Facebook++Volg Stichting DGS op Facebook++

Nieuws 27 november 2016

VOLG DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN OP ONZE FACEBOOKPAGINA

 

https://www.facebook.com/groenesporenwolf/

OUD NIEUWS - NIEUW NIEUWS OP ONZE FACEBOOK PAGINA

* "Wo sind die Gleise?"
Topman Govaerts van VDL NedCar wil snel nieuwe spoorlijn.

Dat lezen we in de krant (link 1, link 2). Nieuwe spoorlijnen komen er in dit land echter nooit snel, maar eer er ook maar een schop de grond in gaat zal er de nodige weerstand moeten worden overwonnen. Stichting De Groene Sporenwolf zal opkomen voor de balangen van de inwoners van Nieuwstadt en Susteren. Laat eerst maar eens aangetoond worden waarom een nieuwe spoorlijn überhaupt nodig is en of deze zonder meer ingepast kan worden in het landschap. Ook vragen we ons af of e.e.a. economisch rendabel te maken en exploiteren is. En daarbij het lijntje Holtum-Sittard ligt er al, wordt nauwelijks gebruikt, is recentelijk door ProRail helemaal opgepoetst én er is recent vergunning afgegeven voor emplacement Born.
Er is overigens al zo vaak sprake geweest van de aanleg van een spoorlijntje, dat we deze de "Heintje Davidslijn" gaan noemen.

Lees ons persbericht, het recente krantenartikel  en kijk op onze speciale pagina !

* Columnist Lowieke kraakt voornemen nieuwe spoorlijn. 

Vaste columnist Lowieke heeft zich in het verleden al vaker negatief uitgelaten over een mogelijke nieuwe spoorlijn. Ook nu laat hij weer van zich horen! Zijn artikel is hier te lezen.

* EN JA HOOR! Daar is ie weer: de spoorlijn!

spooraansluiting forget it

Sittard-Geleen gaat al jaren voor een nieuwe spooraansluiting tussen Nieuwstadt en Susteren. De kosten hiervan bedragen al gauw meer dan 50 miljoen Euro, zo denken wij. Nu gaat een consultant voor het lieve sommetje van €125.000 studeren op een nieuwe spoorlijn t.b.v. Holtum-Noord en VDL-Nedcar. Eind 2011 bleek gemeente Echt-Susteren mordicus tegen.
Hoe zal het deze keer gaan?

En om een idee te geven hoe moe de omgeving van Susteren en Nieuwstadt kan zijn verwijzen we graag naar deze mooie natuurfilm van Ton Vranken over het IJzeren Bos .

bestuur anno 2012
28 januari 2012 - DGS op pad; v.l.n.r. Evert, Roel, Henk, Jos, Wil en Wim

WIE en WAT is Stichting De Groene Sporenwolf?

Op de Kampweg in Nieuwstadt werd op 29 november 2004 de Stichting De Groene Sporenwolf opgericht. Een café-uitrusting en een notaris werden naar ‘het meetpunt’ gesleept en onder het toeziende oog van de pers werd de stichtingsakte ondertekend. Het meetpunt was in de zomer van 2004 door landmeters in de weg geslagen en daarbij hadden ze impliciet aangegeven dat hier een goederenspoorlijn zou komen. Dat ging uiteindelijk niet door, totdat er in 2015 een groter horrorscenario zich aandiende.....


'De open ruimte naast Huize Witham vóór de bebouwing'

In de loop van 2004 kwamen er meerdere ongewenste ontwikkelingen op gang die een bedreiging zijn voor de leefbaarheid van Nieuwstadt. De aanleg van de N297 heeft de nodige gevolgen voor Nieuwstadt zoals de enorme geluidshinder van de spoorbrug en het afsluiten van wandel- en fietsroutes naar o.a. het Limbrichterbos. Maar ook het sluiten van de enige overweg (Topskoulweg-Neerveldsweg) tussen Nieuwstadt en Susteren baarde ons zorgen. Eind 2004 besloot de gemeenteraad dat deze onbewaakte overweg gesloten kon worden. Ruim 400 bezwaarschriften werden aan de kant geschoven! Een gang naar de rechter bleek vruchteloos. Uiteindelijk kwam de redding uit Den Haag: 2e Kamerlid Wijnand Duyvendak van GroenLinks legde Verkeersminister Karla Peijs het vuur aan de schenen en zij floot uiteindelijk ProRail terug! De gemeenteraad op haar beurt kwam op 1 februari 2007 terug op haar besluit en in 2009 werd de overweg voorzien van slagbomen. De Neerveldsweg bleef open!

Van 2008-2010 streden we voor het onbebouwd laten van de huisweide bij Huize Witham aan de Elsenewal, het 'laatste relict' van Nieuwstadt. Met een ludieke 1 aprilgrap haalden we in 2008 de nationale pers en Wikipedia. De actie leverde zelfs een nominatie op bij de verkiezing van de 'Leukste Actie 1968-2008'! De bouw is in september 2010 begonnen nadat omwonenden, verenigt in het Nieuw Platform Witham, afzagen van een gang naar de bestuursrechter. Eind 2013 zijn nog steeds niet alle huizen gebouwd, maar het 'laatste relict' is voorgoed verpest.
In de ijskast lag nog het plan om een goederenspoorlijn aan te leggen tussen een megaparkeerplaats (yard) bij NedCar en de spoorlijn Roermond-Sittard. Wij vreesden dat dit de nodige geluid- en lichtoverlast zou veroorzaken, en nu VDL-NedCar in Born Mini's gat produceren, moeten we alert blijven.
Uit de regiovisie Westelijke Mijnstreek (gepubliceerd januari 2009) blijkt dat de "yard spoorlijn" er dan inderdaad niet komt, maar wél een nieuwe goederenspoorlijn die industrieterrein Holtum-Noord moet aansluiten op de spoorlijn Sittard-Roermond.
En waar komt die aansluiting dan? Inderdaad, even ten noorden van Nieuwstadt. ZO hoorden we in oktober 2013 voor de zoveelste keer. Ook hier zitten we bovenop.

Een grote slag voor ons was het overlijden van bestuurslid Jos Meeuws op 15 juli 2016. Moge hij rusten in vrede.

 


'Geen spooraansluiting nodig aan de Kampweg'

Geen wonder dus dat enkele verontruste inwoners van Nieuwstadt eind 2004 samen met de lokale afdeling van GroenLinks een stichting opgericht om de gevolgen voor Nieuwstadt te minimaliseren of zelfs te voorkomen: Stichting de Groene Sporenwolf. De keuze voor GroenLinks lag destijds voor de hand: het was de enige partij die “het tegenhouden van de NedCar-spoorlijn en inkrimpen van de yard” in hun verkiezingsprogramma had opgenomen. Sommige andere politieke partijen proberen onze Stichting neer te zetten als een mantelorganisatie van GroenLinks. Het gaat ons echter op de eerste plaats om ongewenste ontwikkelingen in en rondom Nieuwstadt tegen te gaan. Het samenwerken met politieke partijen (en wij beperken ons daarin niet uitsluitend tot GroenLinks) is daarbij een voordeel, want hierdoor kunnen onze gezichtspunten verwoord worden in de diverse politieke vergaderingen.
Dat bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 een groot aantal DGS-bestuursleden op de lijst van GroenLinks stonden was bijna een 'logisch vervolg' van deze betrokkenheid. Overigens, je kan de beredenering net zo goed omdraaien: GroenLinks is de spreekbuis van Stichting De Groene Sporenwolf, niet allen in Echt-Susteren, maar net zo goed in Den Haag.
Dat alles neemt niet weg dat Stichting De Groene Sporenwolf politiek ongebonden is: om onze doelstellingen te bereiken praten we met alle partijen. Daarnaast zijn we lid van de Limburgse Milieufederatie en onderhouden we goede contacten met het Groene Taille Comité.


Vier jaar DGS, 6 december 2008 - vlnr:
Corné, Lotje (geen bestuurslid), Roel, Jos, Wil, Henk en Evert.
(Thijs ontbreekt jammer genoeg.)

Ons eerste lustrum (eind 2009) kreeg aandacht in de lokale media. Hieronder een artikeltje uit het Zondagsnieuws van 17 januari 2010.


"5 januari 2009: De open ruimte naast Huize Witham voor het laatst onaangeroerd in maagdelijk wit!"