FOLDERS


Tenminste één maal per jaar geeft Stichting De Groene Sporenwolf een informatiefolder uit die van huis tot huis wordt bezorgd in Nieuwstadt.
Bestuurslid Corné Heuvelmann draagt zorg voor de buitengewoon mooie opmaak.
Voor niet-Nieuwstadtenaren en voor de Nieuwstadtenaren die de oude folders nog eens na wil lezen:
hieronder staan ze allemaal in pdf-format.
 
Folder 13 december 2009 "Wolvenwaan en Wantrouwen"
Folder 12 december 2008 ""Fietspad" Langereweg Born richting NedCar"
Folder 11 juni 2008 "Leefbaarheid houdt niet op aan de gemeentegrens"
Folder 10 oktober 2007 "Overweg Neerveldsweg: bezoek Duyvendak / ombouw vertraagd tot 2008"
Folder 9 februari 2007 ""De slag om de Neerveldsweg" is gewonnen!"
Folder 8 september 2006 "Zigzaghekken overweg Neerveldsweg!"
Folder 7 maart 2006 "Toch een Neerveldswegrisicoanalyse!!!"
Folder 6 februari 2006 "Goede voornemens"
Folder 5 oktober 2005 "De slag om de Neerveldsweg!!!"
Folder 4 juni 2005 "470 bezwaren negeren? Onmogelijk!"
Folder 3 april 2005 "Zijn ze het spoor nu helemaal bijster?"
Folder 2 januari 2005 "En de Sporenwolf.....? Hij huilde voort!"
Folder 1 november 2004 "Nieuwstadt: het schrobputje van Bottleneck?"