ENERGIE uit WIND en BIOMASSA

Op deze pagina besteden we aandacht aan windenergie in de buurt van Nieuwstadt en de merkwaardige capriolen van een (inmiddels) gecombineerde energiecentrale/anesthesiepraktijk. Hoe zout wil je het hebben?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Een duurzaam fenomeen dat de kop op dreigt te steken is het plaatsen van een of meer windmolens nabij het NedCar terrein.
In 2007 was dit plannetje als eens opgedoken, zie verder hieronder, maar in 2010 kwamen we ze weer tegen in een listig krantenartikel.

onderzoek naar windmolens
DDL 8 september 2010

Dit leidde tot kritische reacties van J.Stel (Holtum), M.Quix (Geleen) en R.Evers (Sittard) in de kranten van 10 en 18 september.


DDL 26 juni 2007


DDL 29 juni 2007

Lees hier ons persbericht (pdf-file). Het is na dit 'proefballonnetje' overigens weer akelig geworden hierover. In de regiovisie
Westelijke Mijnstreek (januari 2009) wordt klik en klaar gesteld dat de windmolens er niet komen, maar NedCar is het daar niet mee
eens en blijft pleiten voor windmolens. We wachten af.
Maar je moet er toch niet aan denken: hieronder een windmolen op schaal naast de domtoren van Utrecht. Om een idee te krijgen:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wat een vreemde wereld... die Biomassa-wereld.

Eerst (in 2009) geeft de afdeling Sittard-Geleen van GroenLinks, tijdens een bezoek van GroenLinks diva Femke Halsema, een groen lintje aan de directrice van BES, maar nog geen week later schijnt er toch al weer iets niet in de haak te zijn. Misschien had GroenLinks dat lintje dus toch maar beter nog even in de zak kunnen houden.


Foto: Stichting De Groene Sporenwolf                                    Artikel: Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad

Ons verbaast het dat men zich in het onderstaande artikel alleen maar druk maakt over het geluid. Weliswaar terecht, maar er is
meer. Want, wat is eigenlijk de oorzaak dat een afvoerkanaal van hete rookgassen steeds dichtslibt, waardoor de pijp smaller
wordt? Dat is natuurlijk niet de bedoeling! Werkt de centrale dan toch niet zoals hij zou moeten? En wat kunnen de consequenties
zijn? Worden de risico's voor de omgeving hierdoor niet groter? We hebben het bij een procesveiligheidsspecialist nagevraagd en die vertelde ons dat er voldoende beveiligingen zijn aangebracht om te voorkomen dat dit tot grote veiligheidsproblemen zou kunnen leiden. Dat is in elk geval een hele geruststelling. Nu het geluidprobleem nog....

Wij zullen de BES in elk geval kritisch blijven volgen.


Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad

Maar het kan nog veel gekker.
Anno 2010 bestaat BES niet meer, maar heet het bedrijf Karmann Anesthesie BV. Dat is natuurlijk heel erg vreemd, en de omschrijving bij de Kamer van Koophandel is inmiddels "Gas water en elektriciteit, Artsen en specialisten, Recycling".
Kan je met zo'n merkwaardige combinatie van activiteiten nog wel maatschappelijk verantwoord ondernemen, zo vragen wij ons af.
De 'core business' is inmiddels blijkbaar niet meer alleen biomassa, maar ook anesthesie !!??
Laten we hopen dat die anesthesie geen betrekking heeft op de restgassen die over Nieuwstadt kunnen drijven.
Het bedrijf stond in 2009 wl op plek 1 van de bedrijven die de meeste milieuklachten hebben veroorzaakt in Limburg, zoals blijkt uit het Handhavingverslag van de Provincie Limburg. Klachten die te maken met het hierboven geschetste geluidsprobleem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2007: Stichting de Groene Sporenwolf wil diepgaand, onafhankelijk onderzoek branden Biomassa Energiecentrale:

De brand die 10 mei 2007 woedde bij de Biomassa Energiecentrale in Sittard houdt ook in Nieuwstadt de gemoederen bezig. Het
dorp bevond zich donderdag letterlijk onder de rook van de centrale, en ’s avonds om half tien stonk het hele dorp naar de brand.
De Stichting maakt zich dan ook ernstig zorgen over de veiligheid van de centrale.

De Stichting is verbaasd over de gretigheid waarmee in Sittard aangedrongen wordt op spoedige heringebruikname van de Centrale.
Woordvoerder Henk Bril namens de Groene Sporenwolf:
“Twee branden in een half jaar tijd. Een incident in november 2006 dat leek op het voorval dat afgelopen donderdag de centrale
trof. Er gaat gewoon veel te veel mis. f de centrale zlf is niet veilig, f de bedrijfsvoering deugt niet, f het proces zelf is
onbeheerst. Hoe dan ook stuk voor stuk redenen om de veiligheid van deze centrale kritisch tegen het licht te houden. Een
diepgaand onafhankelijk onderzoek is nodig om de dieperliggende oorzaken van de brand boven water te krijgen. Herbouw van de
centrale mag niet plaatsvinden voordat het onderzoek is afgerond, zodat verbeteringen kunnen worden aangebracht en herhaling
wordt uitgesloten. Eigenlijk zou de Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven de incidenten van de laatste
maanden moeten onderzoeken.”

Stichting De Groene Sporenwolf wil overigens ook dat de communicatie bij incidenten naar de burger verbetert. Dat kan en moet
beter, zo vindt de Stichting. Nieuwstadt zat donderdag in de stank, maar de burger werd op geen enkele wijze genformeerd, terwijl
aan de Duitse kant van de grens geluidswagens rondreden die de mensen opriepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te
houden.

In mei en juni 2007 correspondeerde GroenLinks hierover met B&W van Echt-Susteren. Lees hier de correspondentie (pdf-file).

Lees hier het antwoord van juni 2007 dat wij van de Gemeente Sittard-Geleen mochten ontvangen (pdf-file).

Inmiddels is de centrale alweer in gebruik. Het onderzoeksrapport is niet openbaar.
Ondanks toezeggingen van directie van BES zijn wij niet op de hoogte gebracht van de extra veiligheidsvoorzieningen die zijn
aangebracht. Onze zorgen zijn dus nog allerminst weggenomen. Reden te meer om maar weer eens een brief aan de Gemeente
Sittard-Geleen te sturen.
Lees hier onze brief (pdf-file).


DDL 18 mei 2007


DDL 22 mei 2007:
"Van de beloofde openheid en transparantie hadden we in september 2010 nog niets gemerkt."


Misschien worden we ooit nog eens uitgenodigd voor een gesprek.....