DIVERSEN

Bibliotheek in Nieuwstadt in gevaar.

 

Op dinsdag 28 augustus 2012 werd in de commissievergadering Maatschappelijke Voorzieningen gesproken over de bezuinigingen op bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Echt-Susteren. Opgevoerde redenen om te “moeten” bezuinigen, zijn volgens het college: algemene maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. digitalisering), trends (o.a. ontlezing, demografische ontwikkelingen) en natuurlijk teruglopende budgetten (botweg gezegd: de broekriem aanhalen). Het college vroeg de commissie zich uit te spreken over vier opties waarbij nadrukkelijk werd voorgesorteerd op optie 4:

- een bibliotheek in Echt (21 uur open);

- een bibliotheek in Susteren (12 uur open) tot 1 augustus 2013;

- een afhaalpunt (zonder collectie) in Susteren vanaf 1 augustus 2013;

- een schoolbibliotheek in alle 13 in de gemeente Echt-Susteren gelegen basisscholen. Deze zijn alleen toegankelijk voor de leerlingen van de desbetreffende basisschool. Elke basisschool kan zelf kiezen voor een schoolbibliotheekplus: een schoolbibliotheek met een leesbevorderingsprogramma.

De financiŽle consequenties en verdere details kunt u hier lezen.

 

U ziet dat de bibliotheek in Nieuwstadt vanaf 1 januari 2013 haar deuren voorgoed zal sluiten indien de Raad akkoord gaat met dit voorstel. De Groene Sporenwolf betreurt dit ten zeerste want een voorziening dreigt uit het dorp te verdwijnen waardoor de leefbaarheid verder wordt uitgehold. Volgens wethouder Pustjens kunnen de leden van BiblioNova terecht in Sittard, Echt of Maaseik en daar moet je het dan maar mee doen.

Voorafgaand aan de behandeling van dit raadsvoorstel in de commissie, maakten enkele burgers gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. De commissieleden kregen van de insprekers vooral te horen dat er totaal geen onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid van burgerparticipatie, bijvoorbeeld een buurtbibliotheek laten runnen door vrijwilligers, eventueel buiten BiblioNova om. Bij de bezetting van deze kleinschalige bibliotheken kan de gemeente gebruik maken van de zogenaamde Social Return; inwoners inzetten die moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Zo’n buurtbieb kan in een school, bejaardentehuis of buurthuis worden ondergebracht. Er worden ook al proeven gedaan met onbemande zelfservicepunten.

 

Tijdens de commissievergadering deed de wethouder overigens de toezegging om met Werner van Doren van postagentschap/slijterij Wervin te praten over een inlever- en afhaalpunt in zijn winkel. Leden kunnen dan via de website van BiblioNova boeken reserveren en deze afhalen bij Wervin. Voor degenen die nog onbekend zijn met deze mogelijkheid, maar wel over internet beschikken, zou het wijksteunpunt workshops kunnen verzorgen tijdens het ‘Computerheukske’. Op deze wijze hoeven nog niet alle leden van Nieuwstadt uit te wijken naar een bibliotheek in Echt, Sittard of Maaseik.

Stichting De Groene Sporenwolf staat niet negatief tegenover zo’n afhaalpunt maar wil bovenal eerst de mogelijkheid van een kleinschalige buurtbieb onderzocht zien.

In de vorige commissievergadering propagandeerde wethouder Pustjens zelfs nog het coŲperatief burgerschap: burgers moeten zelf de handen uit de mouwen steken en (semi-)overheidstaken overnemen. Er doet zich nu een mooie gelegenheid voor om dit te onderzoeken en uit te proberen.

 

********

 

Aanstraalverlichting van de kerk eindelijk aangepakt.

 

Reeds in september  2008 meldde Stichting de Groene Sporenwolf de overdadige en slecht afgestelde aanstraalverlichting van de kerk aan het kerkbestuur. Dit deden we in het kader van de Nacht van de Nacht. Vooral de grote, ronde schijnwerper aan de kant van de Plus supermarkt scheen een gigantische lichtbundel op de toren, maar helaas ook voor een groot gedeelte eroverheen. Wij vonden dit verspilling van energie en bovenal leidde het tot lichtvervuiling: de nachtelijke hemel kleurt oranje boven Nieuwstadt en mens en dier kunnen er hinder van ondervinden. Na onze melding bleef het echter lange tijd stil. Herhaaldelijk bleven wij aandringen op actie en op zijn minst een antwoord. De enkele antwoorden die wij uiteindelijk ontvingen, waren onvoldoende concreet om een oplossing te garanderen. Maar Groene Sporenwolven geeft niet snel op.

 

 

 

In het najaar van 2011 meldden we de onnodige energieverspilling en lichtvervuiling aan de Milieufederatie Limburg, wederom in het kader van de Nacht van de Nacht. De Milieufederatie nam onze melding zeer serieus en klom in de pen. Dit keer kwam het kerkbestuur wel in beweging! Aangezien de aanstraling is aangesloten op de openbare verlichting, werd het probleem bij de gemeente neergelegd. Zij gaven het bedrijf Ziut de opdracht om per direct de grote schijnwerper uit te schakelen. Begin mei 2012 was dit een feit; op woensdag 16 mei wijdde De Limburger er aandacht aan (lees het artikel hier). Ook kreeg Ziut de opdracht om te onderzoeken of de kerk ook met energiezuinige verlichting en minder lichthinder aangestraald kan worden. In ieder geval heeft De Groene Sporenwolf uiteindelijk een resultaat geboekt ten aanzien van de verlichting van de kerk.

De hemel boven Nieuwstadt is weer redelijk donker, zoals het van nature hoort tijdens de nachtelijke uren.